Yapımcı Başvurusu

TRT Çocuk, değerlendirmesine sunulan her başvuruyu inceler. Proje geliştirme ve yapımını tüm yönleriyle yönetebilen tecrübeli yapımcılarla çalışan Kanal, değerlendirmesine sunulan proje başvurularını TRT yayın politikası ve ihtiyaç önceliğine göre değerlendirir. Buradan yapılan başvurular 'ön değerlendirme' ye tabi tutulur.

Başvurudan önce ön değerlendirilme yapılabilmesi için yapım bilgileri, proje senaryosu, kısa filmleri, bütçesi mutlaka olmalıdır. Eksiksiz başvurusu yapılan proje dosyaları komisyon tarafından incelenir. Proje dosyaları iade edilmez ve değerlendirme sonucu yapımcı ile paylaşılır. Proje kabul edildiği takdirde resmi süreç başlatılır.

TRT Çocuk, hedef kitlesi sadece çocuklar olan ve çocuk merkezli yayın yapan tematik bir kanaldır. TRT Çocuk hedef kitlenin sağlıklı gelişimini desteklemek için kamu yararına faaliyetlerde bulunur.

TRT Çocuk sunulan projeleri, TRT'nin yayın ilkeleri ve mali kaynakları çerçevesinde değerlendirir ve genel yapım standartlarını veya herhangi bir ilgili teknik standardı, yapım kalitesini veya ihtiyacını karşılayıp karşılamadığına bakar.

Programlarının değerlendirilmesini isteyen yapımcılar, projelerini web sitemizde yer alan "Yapımcılar" sayfamızdan 'Ön Değerlendirme' için bizimle paylaşabilirler. TRT Çocuk'a göndermiş olduğunuz projeniz üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Başvuru Süreci

Başvuru Dilekçesi

Firmalar, TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğüne hitaben, firma antetli kağıdına kaşeli ve ıslak imzalı olarak yazılmış bir dilekçe ile resmi başvuru yaparlar.

Önemli

Resmi başvuru dilekçesi bulunmayan programlar için hiçbir süreç işletilemez.

Proje Dosyası

Firmalar, program bütçesi, 26 bölüm sinopsis, en az 2-3 bölüm senaryo, program ile ilgili içerik bilgisi ve görsellerin olduğu proje dosyasından 7 nüsha olacak şekilde program alım sorumlusunun bilgisi dahilinde ilgili kişiye teslim ederler.

Ön Değerlendirme ve Komisyon Süreci

Ön Değerlendirme

Projeler, dramaturg ekibi, editorial ekip ve pedagog olmak üzere 3 ayrı ekip tarafından değerlendirilir. Hazırlanan 3 ayrı rapor kanal yöneticilerine sunulur.

Komisyon

Ön değerlendirme raporlarına göre komisyonda görüşülecek programlar belirlenir ve komisyon toplanır. Projeler komisyonda görüşülerek olumlu veya olumsuz olarak karar alınır. Gündeme alınamayan projeler bir sonraki komisyona kadar beklemeye alınır. Görüşülen projelere ilişkin komisyon kararları, firmalara resmi yazı ile bildirilir.

Alım Süreci

Komisyon kararı olumlu olan program için, ilgili firmanın TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğüne hitaben; komisyonda görüşülerek kabul edilen koşullar doğrultusunda programı yapmayı kabul ettiğini belirten bir dilekçeyi kanala teslim etmesi ile alım süreci başlatılır. Dilekçe örneği için tıklayınız.

Denetim Süreci

Kabul edilen projeler ‘metin (senaryo) ve görüntü’ olmak üzere 2 tür resmi denetimden geçirilir

Ön Metin Denetimi

Firmalar, bölüm metnini öncelikle mail olarak, ilgili müdür ve program sorumlusuna gönderir. İncelenen, ve varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra onaylanan metin, resmi denetime hazır hale gelmiş olur.

Resim Metin Denetimi

Firmalar, resmi metin denetimi için göndereceği her senaryo metnini; çocuk eğitimi ve psikolojisi alanında eğitim almış bir uzmana denetleterek, uygundur raporu almak zorundadır.

Firma tarafından gönderilen ve pedagojik açıdan olumlu raporu olan senaryo metni resmi denetime gönderilir.

Önemli

Resmi denetime gönderilecek olan metnin her sayfası firma yetkilisi tarafından paraflanır ve son sayfası firma kaşesi basılarak ıslak imzalı olarak gönderilir. Metin, resmi denetimden çıktıktan sonra projeye başlanmalıdır. Onaylanmamış metinlerin çekimleri yapıldıysa herhangi bir değişiklik ve iptal söz konusu olduğunda bu durumdan Firma sorumludur. Resmi denetimden çıkan metinlere ait revizeler program sorumlusu tarafından firmalara bildirilir. Firma, TRT’nin istediği revizeleri uygulamak zorundadır.

Görüntü Denetimi

Firmalar, resmi metin denetiminden çıkmış olan bölümlerin görüntü denetimini yaptırabilmek için bir hafta öncesinden perşembe akşamına kadar trtcocukdenetim@trt.net.tr ve trtcocukdenetim@gmail.com mail adreslerinden denetim randevusu talep etmelidir.

Firmalar, aynı hafta içinde denetim talebinde bulunamazlar. Denetim talepleri bir sonraki hafta için değerlendirilir.

Mail ile talep edilmeyen denetim istekleri dikkate alınmaz.

Firma denetimi mail ile talep ettikten sonra herhangi bir olumlu/olumsuz bilgilendirme yapılmaz. Talep edilen tarih denetim sürecine uygunsa denetim onaylanmıştır.

Firma denetim talebinde bulunduğu tarihte tüm denetim materyallerini en geç saat 12.00’ye kadar ilgili yetkiliye teslim etmek zorundadır. Kaset, belirtilen tarihte gelmediği takdirde denetim iptal edilir.

Teslim edilen her materyalin üzerinde, program adı, teslim tarihi, süre ve bölüm bilgisini içeren etiket olmalıdır.

Görüntü denetiminin sonucu, Firma’ya mail yoluyla bildirilecektir. Mail adreslerinin güncel olması ve bütün süreçlerin telefon trafiği yerine mail yoluyla takip edilmesi gerekmektedir.

Görüntü denetimi sonucunda eğer revize varsa Firma düzeltmeleri yapmak zorundadır.

Revizesi olan program kaseti, yenisi gelmediği sürece firmaya geri verilemez.

Sözleşmede yer alan sürenin altındaki bölüm teslimleri işleme alınmayacaktır.

Metin denetimi ile görüntü denetimi tarihleri arasında en az 15 günlük bir süre olması gerekmektedir.

Firma kaset ile birlikte bölüme ait rollcaption listesini kaşeli ve imzalı şekilde kanala teslim etmek zorundadır.

Denetim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sözleşmesi olmayan bölümlere ait metin ve görüntü denetimi talebinde bulunulamaz.

Metin denetimi yaptırılmayan bölüm için görüntü denetimi talebinde bulunulamaz.

Program ile ilgili her türlü materyalin ( Sinopsis, roll caption, hard disk, time kodlu senaryo, Dvd, fotoğraf vb.), tam ve eksiksiz biçimde ilgili sorumluya teslim edilmesi gerekmektedir.

Muhasebe Süreci

Programa ait Kaset, resmi görüntü denetiminden çıktıktan sonra muhasebe sorumlusu firmaya; ilgili bölüme ait fatura düzenlenebilir bilgisini içeren bir bilgi maili gönderir.

Firma bu maile istinaden faturasını düzenleyerek muhasebe sorumlusuna teslim eder.

Fatura ödemesi Haftalık Ödeme Planı çerçevesinde gerçekleşir.

Ödeme ile ilgili bilgi takibi Genel Muhasebe biriminden yapılacaktır.

Muhasebe Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kaset ile fatura birlikte teslim edilemez.

Fatura tarihi, görüntü denetimi tarihinden önceki bir tarih olamaz.

Muvafakatname, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri gibi proje dosyasında bulunması zorunlu olan resmi evraklarda eksiği bulunan firmanın faturası ödenmez.

Teminat İadesi Süreci

Teminat İadesi Yapılabilmesi İçin Tamamlanması Gereken Belge ve Materyaller

Muvafakatnameler (Projedeki telif içeren hizmetleri veren tüm kişilerden alınması gerekmektedir.)

Ticaret Sicil Gazetesi

İmza sirküleri

Resmi makamlardan alınmış “Vergi” ve “SSK” borcu yoktur yazıları

Hard disk ( Tüm bölümler için HD kalitesinde )

Time code’lu metin

Sinopsis

Roll caption da yer alan tüm çalışanların isim listesi

Sözleşemede yer aldığı formatta fotoğraflar

Digital Betacam ve HD kasetlerin tam teslim edilmesi