Last update: 19 Jan 2023 - 17:00

Yapımcı Başvurusu

TRT Çocuk, değerlendirmesine sunulan her online başvuruyu, TRT yayın politikası ve ihtiyaç önceliklerini gözeterek inceler. Ön değerlendirilme için buradan iletilecek yapım bilgileri, proje senaryosu, kısa filmleri, bütçesi mutlaka eksiksiz olmalıdır. Gönderilen proje dosyaları kanal tarafından incelenir, dosyalar iade edilmez ve ön değerlendirme sonucu başvuruyu yapan yetkili ile paylaşılır. Projenin kabul edildiği bilgisi yetkiliye iletildiği takdirde, resmi süreç başlatılır.

TRT Çocuk, hedef kitlesi sadece çocuklar olan ve çocuk merkezli yayın yapan tematik bir kanaldır. TRT Çocuk hedef kitlenin sağlıklı gelişimini desteklemek için kamu yararına faaliyetlerde bulunur. TRT Çocuk sunulan projeleri, TRT'nin yayın ilkeleri ve mali kaynakları çerçevesinde değerlendirir ve genel yapım standartlarını veya herhangi bir ilgili teknik standardı, yapım kalitesini veya ihtiyacını karşılayıp karşılamadığına bakar.

Projelerinin ön değerlendirmeye tabi tutulmasını isteyen yapımcı adayları, Proje Başvurusu bölümünde yer alan formu doldurarak projelerini kanala iletebilir. Buradan iletilen projeler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Başvuru Süreci

Başvuru Dilekçesi

Firmalar, TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğüne hitaben, firma antetli kağıdına kaşeli ve ıslak imzalı olarak yazılmış bir dilekçe ile resmi başvuru yaparlar.

Önemli

Resmi başvuru dilekçesi bulunmayan programlar için hiçbir süreç işletilemez.

Proje Dosyası

Firmalar, program bütçesi, 26 bölüm sinopsis, en az 2-3 bölüm senaryo, program ile ilgili içerik bilgisi ve görsellerin olduğu proje dosyasından 7 nüsha olacak şekilde program alım sorumlusunun bilgisi dahilinde ilgili kişiye teslim ederler.

Ön Değerlendirme ve Komisyon Süreci

Ön Değerlendirme

Projeler, dramaturg ekibi, editorial ekip ve pedagog olmak üzere 3 ayrı ekip tarafından değerlendirilir. Hazırlanan 3 ayrı rapor kanal yöneticilerine sunulur.

Komisyon

Ön değerlendirme raporlarına göre komisyonda görüşülecek programlar belirlenir ve komisyon toplanır. Projeler komisyonda görüşülerek olumlu veya olumsuz olarak karar alınır. Gündeme alınamayan projeler bir sonraki komisyona kadar beklemeye alınır. Görüşülen projelere ilişkin komisyon kararları, firmalara resmi yazı ile bildirilir.

Alım Süreci

Komisyon kararı olumlu olan program için, ilgili firmanın TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğüne hitaben; komisyonda görüşülerek kabul edilen koşullar doğrultusunda programı yapmayı kabul ettiğini belirten bir dilekçeyi kanala teslim etmesi ile alım süreci başlatılır.

dk
Bölüm Başlıkları (En az 13 bölüm başlığı olmalı.)
Dosya Seç
URL
Dosya Seç
Dosya Seç
Dosya Seç
Tüm Projenin Çalışma Takvimi

(En az 1 çalışma takvimi olmalı.)

Yapımcı Firmanın Daha Önce Yaptığı İşler
Yapım ve Yönetim Ekibi
Sponsor Bilgisi
Dosya Seç
Dosya Seç
Dosya Seç
Dosya Seç
Dosya Seç
Dosya Seç