İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

www.trtcocuk.net.tr TRT Çocuk internet sitesi olup (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır), tüm hakları Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na (bundan böyle “TRT” olarak anılacaktır) aittir. İnternet Sitesi’nin isim hakları, tüm içeriği, şablonu, tasarımı, video ve müzikleri ve içeriği ile içinde yer alan bilgiler, görsel ve yazılı kayıtlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın site içindeki tüm kayıt ve dokümanlara ait haklar ile site içerisinde yer alan eserlere ilişkin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında tanınmış haklar TRT’ye aittir.

Lütfen, İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. İnternet Sitesi’ni kullanıcısı, iş bu kullanım koşullarını onayladıktan sonra burada yazılı şartlara uymak koşulu ile, İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlayabilir. Aşağıda yer alan Kullanım Koşullarını onaylamanız ve/veya İnternet Sitesi’ni herhangi bir şekilde kullanmanız Kullanım Koşullarını peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen, İnternet Sitesi’ni kullanmayınız.

1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

 • 1.1. İnternet Sitesi’nde yer alan tüm videolar, yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, sesler ve diğer tüm görsel, işitsel ve yazılı içerikler TRT’ye aittir. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla ve kaynak göstermeden kullanılamaz.

 • 1.2. İnternet Sitesi’nde yer alan hiçbir video, müzik, görsel, doküman, sayfa, grafik, tasarım vb. unsur veya içerik, kısmen veya tamamen, herhangi bir mecrada yayınlanamaz veya kullanılamaz, kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz.

 • 1.3. İnternet Sitesi’nde yer alan hiçbir video, müzik, görsel, doküman, sayfa, grafik, tasarım vb. unsur veya içerik, kısmen veya tamamen, kötü niyetle, çarpıtılarak, değiştirilerek, yanıltıcı ve yanlış bir biçimde ve herhangi bir biçimde mevcut halini bozacak biçimde yahut diğer şekillerde hukuka, ahlaka, adaba aykırı yayınlanamaz veya kullanılamaz, kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz.

 • 1.4. İnternet Sitesi içinde yer alan ve hakları saklı tutulmuş icralar ve/veya eserler, sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, yayılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, temsil edilemez, umuma iletilemez, kullanılamaz.

 • 1.5. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı TRT’ye ait olan yazılımı kopyalayamaz, kullanamaz veya internet sitesi şifrelerini haksız olarak ele geçiremez yahut siteyi hackleme amacıyla herhangi bir girişimde bulunamaz.

 • 1.6. Kullanıcı İnternet Sitesi’nin kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez, hileli girişimlerde bulunamaz.

 • 1.7. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin güvenliğini tehdit edecek veya kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek türde yazılım veya program kullanamaz veya benzer girişimlerde/faaliyetlerde bulunamaz.

 • 1.8. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, siteye ve/veya TRT’ye zarar veremez, haksız bir menfaat sağlayamaz, internet sitesini ve içeriklerini kötüye kullanamaz.

 • 1.9. Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri izinsiz ve hukuka aykırı olarak kullanamaz.

 • 1.10. Kullanıcı, yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgileri siteye kaydedemez.

 • 1.11. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile İnternet Sitesi’nin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder.

 • 1.12. TRT’nin kusuru olmaksızın internet sitesine ulaşımın kısmen veya tamamen engellenmesi durumunda TRT’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 • 1.13. İnternet Sitesi kullanıcıya mesaj, yorum, dosya, belge, içerik yükleme imkânı sunabilir. Kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz. Toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

 • 1.14. Kullanıcılar, T.C. Anayasa’sı, Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren, içeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri türde bilgi içeren ve kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususları İnternet Sitesi üzerinde her ne şekilde olursa olsun kullanmayacağını, aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 1.15. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 1.16. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

 • 1.17. Kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında TRT’ye karşı da münferiden sorumludur.

 • 1.18. Kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını beyan ve teyit ederler. Kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin TRT tarafından engellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • 1.19. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Kullanıcılar, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri ve herhangi bir sınırlama olmaksızın bilumum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, servislerle uyumlu olmasını temin etmekten sorumludur.

2. Kişisel Veriler ve Gizlilik

 • 2.1. Kullanıcılar kendilerinden istendiği takdirde kişisel verilerini (kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, kredi kartı bilgileri, IP numarası gibi) gerçeğe uygun bir şekilde, iş bu İnternet Sitesi içerisinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) hükümlerine göre düzenlenmiş açık rıza formunu ve aydınlatma metnini okumuş ve onaylamış olarak paylaşacaklardır. Kullanıcılar verecekleri bilgilerin gerçek ve güncel bilgiler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İş bu bilgilerin yanlış, eksik, hatalı olması ve/veya güncel olmaması halinde ortaya çıkabilecek hak kayıpları da dâhil tüm zararlardan kullanıcılar sorumludur.

 • 2.2. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden ödeme yapmaları ve kredi kartı kullanmaları halinde işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

 • 2.3. İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (IP adresi, ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

 • 2.4. TRT, kayıt altına alınan verilerin yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve beyan eder. Kayıt altına alınan bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, internet sitesi içeriğini zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile de kullanılabilir. Bu durumda kullanıcılara e-bülten iletilebilecektir. Bu iletiler, “üyelikten ayrıl” butonuna tıklanmak suretiyle engellenebilecektir.

 • 2.5. Kullanıcının İnternet Sitesi’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, müdahale ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, TRT’nin, kullanıcıya ait kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkı bulunmaktadır.

 • 2.6. Kullanıcılar, kendilerine ait kişisel bilgilere her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir. Kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de sahiplerdir. Silinen veri ve materyalin üçüncü kişilerin devrine engel olabilmek için, kullanıcının silmek istediği öğenin 3. kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur. Aksi halde TRT’nin kontrol, geri alma, silme, sildirme sorumluluğu söz konusu değildir.

3. 18 Yaşından Küçüklere Karşı Tutum

 • 3.1. Kullanıcılar İnternet Sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde İnternet Sitesi ve yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 3.2. Yasal Temsilciler, reşit olmayan kişilerin (çocukların) İnternet Sitesi üzerinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini yakından izlemek ve gereken müdahaleleri göstermekle tek başına yükümlü olup, bu kapsamda doğacak herhangi bir zarardan TRT sorumlu olmayacaktır.

 • 3.3. Yasal temsilciler, reşit olmayanlara ait verilecek bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İş bu bilgilerin yanlış, eksik, hatalı olması ve/veya güncel olmaması halinde ortaya çıkabilecek hak kayıpları da dâhil tüm zararlardan yasal temsilciler sorumludur.

4. Muvafakatname

 • 4.1. Kullanıcılar, kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada, müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek ve temsil haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve yukarıda sayılan yöntemler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde keşfedilecek tüm yöntem ve şekillerle televizyonda yayın haklarını ve FSEK’in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarını, 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın TRT’ye devrettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

 • 4.2. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanılamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

 • 4.3. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendilerine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularda yetkileri olduğunu aksi durumlarda her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul beyan ve taahhüt eder.

 • 4.4. İşbu İnternet Sitesi’nde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle TRT arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya TRT’nin söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. TRT veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiçbir şey kullanıcıya, TRT veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

5. Güvenlik Önlemleri

 • 5.1. Kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta/e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta/e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmeyecektir.

 • 5.2. TRT, İnternet Sitesi’nde güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin vermemek için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman Kullanıcı profillerine korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıdaki güvenlik önlemlerine de uyulmalıdır.

  • 5.2.1. Kullanıcılar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, e-posta/e-mail yoluyla tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır.

  • 5.2.2. Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi ve isim, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan takımın ismi gibi tahmin edilebilir şifrelerin kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.

  • 5.2.3. E-posta/e-mail sağlayıcılar dışında (Yahoo, Hotmail, Gmail, vb.) kurumsal olmayan kişisel sitelere, bloglara ya da tanınmayan alanlara, e-posta/e-mail adresi ve şifreler kesinlikle girilmemelidir.

  • 5.2.4. Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri veya internet cafe), İnternet Sitesi’ne giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümünde bulunan ve güvenli çıkış anlamına gelen "Çıkış" bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak İnternet Sitesi’ne giriş yapacak kişinin Kullanıcıların sayfasına erişmesini engelleyecektir. Konuyla ilgili TRT tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir.

6. Yaptırım

 • 6.1. Kullanım koşullarında belirtilen bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

 • 6.2. Kullanıcı, kullanım koşullarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle TRT’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, TRT’nin ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kendisine rücu edilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

 • 6.3. İş bu kullanım koşullarına aykırılık halinde TRT, kullanıcının geçici veya sürekli olarak İnternet Sitesi kullanımını/erişimi engelleyebilir, söz konusu işlemleri iptal edebilir ve ilgili kişi veya kişiler hakkında diğer tüm kanuni haklarını kullanabilir.

 • 6.4. Kullanıcılar, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

 • 6.5. Kullanıcılar, hakaret, taciz ve pornografik içerikli, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs. satışı ile ilgili veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet içerikli ve kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren, silah ve patlayıcı madde içerikli olanlar dâhil her türlü materyalin ve hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler.

 • 6.6. Kullanıcılar, TRT’nin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. TRT’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı vardır.

 • 6.7. Herhangi bir zamanda ve hiçbir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın TRT, uygun gördüğü takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeden İnternet Sitesi’nin kullanımını veya erişimini engelleyebilir.

7. Değişiklik

 • 7.1. TRT, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, İnternet Sitesi’nde ve iş bu kullanım koşullarında herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. İnternet Sitesi’nin yenilenmiş güncel kullanım şartları yeni güncelleme tarihi ile yayınlanacaktır. Güncel kullanım şartları, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnternet Sitesi’nin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

 • 7.2. TRT, İnternet Sitesi’ni her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak sürekli veya geçici olarak durdurabilir, servisin içeriğini değiştirebilir veya iptal edebilir.

 • 7.3. İnternet Sitesi’nin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

8. Uygulanacak Hukuk

 • 8.1. Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 • 8.2. Kullanıcıların İnternet Sitesi’ne bildirdiği oturum ve/veya e-mail adresi, kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilecektir.

Yukarıda yazılı tüm bildirimleri ve Kullanım Koşullarını okudum, içeriğini anladım ve bu koşullara aykırı kullanım halinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olacağımı kabul ediyorum, kullanım koşullarını ONAYLIYORUM.