Çocuğunuzun Zayıf ve Güçlü Yönlerini Öğrenin

Çoklu zeka kuramı ile çocuğunuzun yeteneklerini keşfedin.

Ebeveyn ve eğitimcilere düşen görev, çocuğun güçlü olduğu öğrenme yöntemini keşfederek, uygun araçlarla etkin öğrenmeyi sağlamaktır. 8 Kasım 2019
TRT Çocuk
Her bireyin kendine özgü bir öğrenme yöntemi vardır. Sahip olduğu zeka türüne göre bazılarımız dinleyerek, bazılarımız sürecin içinde yer alarak, bazılarımız da düşünüp, araştırıp çözümleyerek daha iyi öğreniriz. Ebeveyn ve eğitimcilere düşen görev, çocuğun güçlü olduğu öğrenme yöntemini keşfederek, uygun araçlarla etkin öğrenmeyi sağlamaktır.

Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Çoklu Zeka Kuramı’nın kurucusu Howard Gardner’a göre zeka; kişinin problem çözme ya da bir veya daha fazla kültürde değer bulan ürünler ortaya koyabilme becerisidir. Bu kuram öncesinde bir çok zeka tanımı, okul başarısı için gerekli olan temel becerilere odaklanmıştı. Örneğin problem çözme becerisi hayati bir unsur olarak görülürken, senfoni yazma, oyun sergileme veya resim yapma gibi yetenekler gözardı ediliyordu.

Çoklu Zekâ Kuramı ile zekanın sınıflara ayrıldığı ve her zeka çeşidinin geliştirilebilir olduğu fikri doğdu. Etkin öğrenme için, farklı zeka türlerine hitap eden araç ve yöntemlerin kullanılmasının önemi anlaşıldı. Bu eğitim anlayışı sayesinde her çocuk bir taraftan kendisi için en uygun yöntemlerle daha kolay öğrenirken, diğer taraftan da güçlü olmadığı yönlerini geliştirme imkanına sahip oldu. Çocuğunuzun eğitim hayatını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek için, Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı çerçevesinde önerdiği 9 zeka türünü inceleyebilirsiniz.

 9 ZEKA TÜRÜ

1- Mantıksal - Matematiksel Zeka


 Kavramsal ve soyut düşünebilme yeteneğiyle ilgilidir. Bu zeka türünde önde olan kişiler, analitik düşünme, mantıksal örüntüleri görebilme ve akıl yürütme gibi konularda başarılıdırlar. Matematikçiler, bilim insanları ve mühendisler bu alanda öne çıkan kişilerdir.

 2- Sözel - Dilsel Zeka


Dili anlama ve kullanma becerisiyle ilgilidir. Bu zeka türünde önde olan kişiler, kelimelerin ses ve anlamlarına olan duyarlılıklarıyla dikkat çekerler. Yazarlar, şairler, siyasetçiler, editörler, avukatlar, seslendirme sanatçıları bu alanda öne çıkan kişilerdir.

3- Müziksel Zeka

Ses, ritm ve tınıları algılama ve işleyebilme yeteneğiyle ilgilidir. Bu zeka türünde önde olan kişiler, sesleri ayırt etme, bir araya getirebilme ve yeniden yorumlama gibi konularda başarılıdırlar. Ses sanatçıları, enstrüman icracıları, ses mühendisleri ve müzik aleti üreten ustalar bu alanda öne çıkan kişilerdir.

4- Uzamsal Zeka


Görsel - uzamsal dünyayı doğru algılayabilme ve bu algıyı başka formlara dönüştürebilme yeteneğiyle ilgilidir. Bu zeka türünde önde olan kişiler, görsel hafıza ve görsel tasarım gibi konularda başarılıdırlar. Mimarlar, grafik tasarımcılar, animasyon sanatçıları, şehir planlamacıları ve heykeltraşlar bu alanda öne çıkan kişilerdir.

5- Bedensel - Kinestetik Zeka

Beden hareketlerini yönetebilme becerisiyle ilgilidir. Bu zeka türünde önde olan kişiler, küçük ve büyük kaslarını kullanma, jest ve mimiklerini yönetme gibi konularda başarılıdırlar. Sporcular, dansçılar, hemşireler, fizyoterapistler ve işaret dili çevirmenleri bu alanda öne çıkan kişilerdir.

6- Sosyal Zeka


Başka insanların duygu durumlarını, mizaçlarını, motivasyonlarını anlayabilme ve buna uygun davranış geliştirebilme becerisiyle ilgilidir. Bu zeka türünde önde olan kişiler, insanların duygularını yönlendirme, danışmanlık yapma ve duyguları beden diliyle ifade etme gibi konularda başarılıdırlar. Psikologlar, öğretmenler, reklamcılar ve satış-pazarlama uzmanları bu alanda öne çıkan kişilerdir.

7- İçsel Zeka


Kişinin kendini tanıyabilme becerisiyle ilgilidir. Bu zeka türünde önde olan kişiler, duygularını tanıma, zayıf - güçlü yönlenlerini bilme ve bunlar doğrultusunda gerçekçi hedefler koyma gibi konularda başarılıdırlar. Yetenekleri ve istekleri doğrultusunda hedeflerine ulaşmış başarılı insanlar bu alanda öne çıkan kişilerdir.

8- Doğa Zekası

Bitkileri, hayvanları ve doğadaki diğer nesneleri tanıma ve sınıflandırabilme becerisiyle ilgilidir. Bu zeka türünde önde olan kişiler, doğa ve canlılar üzerine bilimsel çalışmalar yapma gibi konularda başarılıdırlar. Arkeologlar, botanikçiler, dağcılar ve jeologlar bu alanda öne çıkan kişilerdir.

9- Varoluşsal Zeka

İnsanın varoluşunu sorgulama becerisiyle ilgilidir. Bu zeka türünde önde olan kişiler, hayatın anlamı, yaşam ve ölüm gibi derin konulara duyarlılıklarıyla dikkat çekerler. Filozoflar, fizikçiler ve din alimleri bu alanda öne çıkan kişilerdir.Önemli Hatırlatma: Bu içerik ilgili uzman danışman tarafından izleyicilerimizi bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Kendinizin veya çocuğunuzun sağlığı ile ilgili her konuda, bir tıp doktoruna veya çocuk eğitimi ve psikolojisi alanında çalışan uzmanlara danışmanızı tavsiye ederiz.

YORUMUNUZ / GÖRÜŞÜNÜZ

MESAJINIZ GÖNDERİLİYOR,
LÜTFEN BEKLEYİNİZ...

MESAJINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. MESAJLARINIZ SAYFAMIZDA YAYIMLANMAYACAKTIR. YALNIZCA İÇERİK GELİŞTİRME AMAÇLI DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

FORMDAKİ BAZI BİLGİLER EKSİK.
LÜTFEN GİRDİĞİNİZ BİLGİLERİ GÖZDEN GEÇİRİRMİSİNİZ...

GÖNDER