İBİ-BULUT ŞEHRİ GÖKADA

İbi ve arkadaşları 13. anahtarı bulmak için Bulut Şehri Gökada’ya gelirler. Burada Dodo’nun gerçek hikayesini öğrenirler. Öğrendikleri karşısında herkes oldukça şaşkına döner. Artık kahramanlarımızı yeni maceralar bekliyordur.